Vandaag Groep is een VEB erkend beveiligingsbedrijf.

VEB of BORG Erkende beveiligingsbedrijven kenmerken zich door kwaliteit, professionaliteit en betrouwbaarheid. Ze hebben de kennis in huis om tot een goede beveiligingsoplossing te komen.
Erkende installateurs zijn gecertificeerd en gekwalificeerd om een alarmsysteem BORG/VEB te certificeren voor uw (inboedel)verzekering en voor aansluitingen op de PAC (particuliere alarm centrale).

Ieder VEB Erkend Beveiligingsbedrijf kenmerkt zich door kwaliteit en voldoet aan de eisen die de VEB stelt. Ook beschikt dit bedrijf conform de Wet PBR (Wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus) over alle vereiste vakdiploma’s. De VEB stelt zich als doel haar leden zowel installatietechnisch als administratief op alle gebieden te ondersteunen. Verder bewaakt de VEB de kwaliteit van haar leden door jaarlijkse kwaliteitscontroles en inspecties in te plannen. De betrouwbaarheid van VEB Erkende Bedrijven staat onomstotelijk vast en blijkt altijd uit een door de politie verstrekte Verklaring van Betrouwbaarheid.

Erkenning door verzekeraar

Verzekeraars onderschrijven de ‘VEB 3 Kwaliteitsregeling’, waarin de kwaliteitseisen voor VEB Erkende Beveiligings-bedrijven zijn opgenomen. Ieder VEB Erkend Beveiligingsbedrijf dient aan deze hoge eisen te voldoen.

Hantering van de Verbeterde RisicoKlassenIndeling (VRKI)

De VRKI is een middel dat helpt om beveiligingsrisico’s te bepalen en een adequaat beveiligingsplan voor u op te stellen. Zowel het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid als het Verbond van Verzekeraars schrijft de VRKI voor. Alle VEB Erkende Beveiligingsbedrijven hanteren de VRKI en beschikken over de meest actuele kennis van dit belangrijke instrument.

Uw zekerheid: VEB Installatie Attest of VEB opleverbewijs

Wij als installateur zetten uw beveiligingswensen samen met u (en eventueel uw verzekeraar) vakkundig om in doeltreffende beveiligingsmaatregelen. Afhankelijk van het beveiligingsniveau voorzien wij uw beveiligingsinstallatie van een VEB Installatie Attest of een VEB Opleverbewijs. Deze door verzekeraars erkende kwaliteitsdocumenten kunnen uitsluitend worden afgegeven door een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf.

Meer informatie over het VEB
BACK
Helpdesk