Vandaag Groep is een VEB erkend beveiligingsbedrijf.

BEVEILIGING TEGEN INBRAAK

Het hele jaar door worden er inbraken gepleegd. Deze inbraken vinden met enige regelmaat plaats. Iedere dag worden vele huishoudens en bedrijven opgeschrikt door een bezoek van inbrekers. Bijna 40 procent van de ondernemers krijgt wel eens met een inbraak te maken. De schade hiervan kan hoog oplopen.

Ondernemers vinden het verlies van belangrijke bedrijfsdocumenten vaak nog vervelender dan de noodzaak om de gestolen goederen te vervangen. Inbraakbeveiliging is een prioriteit om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Ook kan een inbraak zware emotionele gevolgen met zich mee brengen. Slachtoffers kunnen te maken krijgen met gevoelens van onveiligheid. Reden genoeg om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dat kan al met een aantal eenvoudige maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

Waar moet u op letten?

Het overgrote deel van alle inbraken (ruim 80 procent) wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Zij zijn vooral op zoek naar voorwerpen die gemakkelijk te verkopen zijn. Hoe kleiner en duurder het voorwerp, hoe interessanter voor de inbreker.

Inbrekers willen in zo’n kort mogelijke tijd een buit die zoveel mogelijk oplevert. Zij zijn altijd bang om ontdekt te worden. Alles wat de kans op ontdekking en tijdsduur van de inbraak en het afvoeren van de buit vergroot, vermindert het inbraakrisico.

Het inbraakrisico wordt verminderd door de kans op ontdekking op heterdaad te vergroten. Dit kan onder andere door de tijdsduur van de inbraak te verlengen en het afvoeren van de buit te bemoeilijken.

Hoe wordt het inbraakrisico bepaald?

Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort (preventie)maatregelen moeten worden getroffen. In Nederland maakt men gebruik van de Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI) om het inbraakrisico van (bedrijfs)panden te bepalen.

Onderdeel van de VRKI is een lijst met attractieve zaken. Op deze lijst staan veel voorkomende goederen met daarbij de vermelding of deze laag, middel, hoog of zeer hoog attractief zijn. Ook is van belang of de goederen in gebruik zijn, in een winkel of showroom liggen of in een magazijn.

Welke organisatorische maatregelen kan ik treffen?

Organisatorische maatregelen zijn preventieve maatregelen die u kunt nemen om de kans op inbraak, diefstal en overval te verkleinen. Veel maatregelen kunt u zelf nemen. De meest noodzakelijke en in uw situatie wenselijke maatregelen worden bepaald op basis van de risico-inventarisatie.

Voorbeelden van organisatorische maatregelen zijn:

  • Duidelijke openings- en sluitingsprocedure
  • Stimuleer gebruik pinautomaat
  • Grote bedragen afstorten in een afroomkluis
  • Toegangsdeuren en ramen op slot (nachtslot)
  • Hanteren van een strikt sleutel- en codebeheer inclusief registratie
  • Training personeel bij calamiteiten

Welke bouwkundige maatregelen kan ik treffen?

Hang- en sluitwerk

Maak bereikbare ramen en deuren voldoende inbraakwerend met goed hang- en sluitwerk. Dit dient minimaal voor drie minuten vertraging te zorgen. Dit hang- en sluitwerk is te herkennen aan het SKG logo met 1,2 of 3 sterren.

Plaats het hang- en sluitwerk conform de Beveiligingsrichtlijn Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw. Bevestig hang- en sluitwerk altijd volgens de montagevoorschriften van de fabrikant.

Overheaddeuren

Overheaddeuren zijn veelal sectionaaldeuren via een railsysteem. Deze deuren zijn vaak kwetsbaar. Veelal kunnen deze deuren met hang- en sluitwerk benoemd in de Productenlijst PKVW voldoende inbraakwerend worden gemaakt.

Ramen

Ramen kunnen over het algemeen goed 3 minuten inbraakwerend worden gemaakt. Ruiten kunnen echter gemakkelijk worden ingeslagen. Daarom verdient het soms de aanbeveling uw ramen met barrièrevoorzieningen te beveiligen. Is er veel vandalisme in de omgeving dan kan ook gedacht worden aan het plaatsen van rolluiken. Er zijn gemeenten die in winkelgebieden dan wel een bepaald percentage doorzicht eisen.

Welke elektronische maatregelen kan ik treffen?

Als aanvulling op organisatorische en bouwkundige maatregelen zijn elektronische maatregelen soms noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan een elektronische alarminstallatie, een toegangscontrolesysteem of beveiligingscamera’s.

Deze zijn vaak zichtbaar voor de buitenwereld en hebben daardoor een preventieve werking. In geval van een (poging) inbraak, wordt er een melding doorgestuurd naar een Particuliere Alarm Centrale waardoor snel en gericht actie kan worden ondernomen.

Voorwaarden voor een goed beveiligingssysteem zijn:

  • Het ontwerp en de aanleg wordt door een deskundige partij verzorgd. Het heeft de voorkeur dat de installateur een BORG- of VEB erkend beveiligingsbedrijf is. Deze moet ook een onderhoudscontract aanbieden waarbij de installatie jaarlijks wordt onderhouden.
  • Er moet een risico-analyse worden gemaakt voor het te beveiligingen bedrijfsgebouw. Hierbij wordt een balans gezocht tussen organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Hoe hoger de risico-inschaling hoe zwaarder de eisen aan het inbraakmeldsysteem.
  • Het alarm moet worden doorgegeven aan een permanent bewaakte meldkamer: een gecertificeerde Particuliere AlarmCentrale (PAC).
  • De alarmmelding moet worden opgevolgd volgens een van te voren met u overeengekomen protocol. Hierdoor ontstaat een maatwerkpakket specifiek gericht op uw bedrijf.
BACK
Helpdesk